i3 4150

I3 4150
Thế hệ 4 socket 1150
Tốc độ 3.5/3M/1333/1600
Intel® HD graphics 4400
Công nghê: 22Nm
Bộ xữ lý 4 nhân, 4 luồng

Hiển thị một kết quả duy nhất