i3 2100

I3 2100
Thế hệ 2 socket 1155
Tốc độ 3.1/3M/1333
Intel® HD graphics 2000
Công nghê: 32Nm
Bộ xữ lý 4 nhân
Thế hệ mới xữ lý nhanh

Hiển thị một kết quả duy nhất