E8400

E8400
Tốc độ 3.0/6M/1333 socket 775
Công nghê: 45nm
Chạy tốt trên main G31, G41, G43, các dòng main P…
dòng cpu gần cuối core 2 duo của socket 775

Hiển thị một kết quả duy nhất